šolski prevozi

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Učenci se v šolo in iz nje vozijo s šolskim avtobusom, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole (1. alineja 56. člena Zakona o osnovni šoli – ZOsn) ali s šolskim kombijem.

ŠOLSKI AVTOBUS

ZJUTRAJ V ŠOLO

JUŽNI KROG

  • 6.55 z začetne postaje Žaloviče – Šmarješke Toplice (zgornje) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (7.25)
  • 7.40 z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarj. Toplice – šola (8.00)
  • 8.05 Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola  (8.15)

SEVERNI KROG

  • 6.25 z začetne postaje Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Radovlja (Zagorica) – nato preko Zbur nazaj v šolo (6.45)
Opomba: Varstvo vozačev je v času od 6.45 do 7.30 v jedilnici. Učenci so dolžni biti v varstvu. Po 7.30 učence, ki nimajo dejavnosti, prevzamejo dežurni učitelji. Učenci upoštevajo njihova navodila.

POPOLDNE DOMOV

JUŽNI KROG

  • 13.10  šola – Brezovica – Šmarješke Toplice – Dolenje Kronovo
  • 13.20  šola – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Žaloviče
  • 14.55  šola – Brezovica – Žaloviče – Šmarješke Toplice (Prinovec) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja)

SEVERNI KROG

  • 14.05  šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Čelevec – Dol – Klevevž – Radovlja
  • 15.25  šola – Šmarjeta – Orešje – Vinica – Zalog – Zbure – Zaboršt – Radovlja – Čelevec

ŠOLSKI KOMBI

PREVOZI S ŠOLSKIM KOMBIJEM – SPREMEMBA (22. 2. 2021)

V ŠOLO

6.20 – Tomažja vas – Vinji vrh – šola
6.45 – Čelevec – Stara vas  – M. Poljane – Klenovik – šola
7.05 – Radovlja  – Sela – šola
7.15 – Gorenja vas – šola

DOMOV

13.15 – šola – Radovlja – Gorenja vas
14.00 – šola – Klenovik – Male Poljane – Stara vas – šola
14.20 – šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola
14.40 – šola – Vinji Vrh  – Tomažja vas  –  šola
15.05 – šola – Vinji Vrh – Radovlja – Gorenja vas

STARŠEVSKI PREVOZ

Pri lastnem prevozu otrok v šolo in domov (ter kamorkoli), upoštevajte Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in priporočila Policije.

(Visited 332 times, 1 visits today)