šolski sklad

Člani Šolskega sklada Osnovne šole Šmarjeta za mandatno obdobje 2016/2020 so: Petra Goli, Mojca Gorenc Ban, Marija Klobučar, Andrej Kovačič, Dušan Kovačič, Vesna Cvelbar in Milena Vene.

Predsednik Šolskega sklada je Dušan Kovačič, namestnik Andrej Kovačič.

Poslovnik Šolskega sklada OŠ Šmarjeta
Izjava staršev o prispevku v šolski sklad

Šolsko leto 2019/2020
Letni program dela Šolskega sklada za šol. l. 2019-20
Finančni načrt Šolskega sklada za šol. l. 2019-20

Šolsko leto 2018/2019
Letni program dela Šolskega sklada za šol. l. 2018-19
Finančni načrt Šolskega sklada za šol. l. 2018-19

Šolsko leto 2017/2018
Letni program dela Šolskega sklada za šol. l. 2017-18
Predlog finančnega načrta Šolskega sklada za šol. l. 2017-18

Šolsko leto 2016/2017
L
etni program dela šolskega sklada za šol. l. 2016-17
Predlog finančnega načrta šolskega sklada za šol. l. 2016-17

(Visited 23 times, 1 visits today)