šolski sklad

Člani Šolskega sklada Osnovne šole Šmarjeta za mandatno obdobje 2020/2024 so: Tanja Žagar, Mojca Gorenc Ban, Marija Klobučar, Andrej Kovačič, Renata Žibert, Melita Duh Jerman in Milena Vene.

Predsednica Šolskega sklada je Mojca Gorenc Ban, namestnica Melita Duh Jerman.

Poslovnik Šolskega sklada OŠ Šmarjeta
Izjava staršev o prispevku v šolski sklad

Šolsko leto 2020/2021
Finančni načrt Šolskega sklada za šolsko leto 2020-2021
Letni program dela Šolskega sklada za šolsko leto 2020-2021

Šolsko leto 2019/2020
Letni program dela Šolskega sklada za šol. l. 2019-20
Finančni načrt Šolskega sklada za šol. l. 2019-20

Šolsko leto 2018/2019
Letni program dela Šolskega sklada za šol. l. 2018-19
Finančni načrt Šolskega sklada za šol. l. 2018-19

Šolsko leto 2017/2018
Letni program dela Šolskega sklada za šol. l. 2017-18
Predlog finančnega načrta Šolskega sklada za šol. l. 2017-18

Šolsko leto 2016/2017
L
etni program dela šolskega sklada za šol. l. 2016-17
Predlog finančnega načrta šolskega sklada za šol. l. 2016-17

(Visited 94 times, 1 visits today)