Interesne dejavnosti v šolskem letu 2021/2022

1. triada

4. in 5. razred

6. – 9. razred

Učenci vseh razredov opravljajo tudi bralno značko “S knjigo v svet”, na katero se prijavijo pri svojih razredničarkah (1. – 5. razred), pri učiteljicah slovenskega jezika ali v šolski knjižnici.
Učenci od 5. do 9. razreda opravljajo tudi angleško bralno značko, na katero se prijavijo pri svojih učiteljicah angleščine.
Objavljeno 12. septembra 2021