Šolska prehrana

SUBVENCIONIRANA PREHRANA: S 1. 9. 2014 se je začela uveljavljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Staršem pred šolskim letom 2014/15 ni bilo več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila na pristojnem Centru za socialno delo. Obvezna je le Prijava na šolsko prehrano, ki jo starši oddajo ob zaključku šolskega leta za naslednje šolsko leto v šoli.

Izmenjava podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport poteka avtomatsko. Šole upoštevajo razvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda pristojni Center za socialno delo.

SUBVENCIJE malice in kosila pripadajo učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in kosilo, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v RS (za malico) ali 36 % neto povprečne plače v RS (za kosilo).

Od 1. decembra 2018 dalje pa subvencionirana kosila in malice pripadajo učencem, ki izpolnjujejo naslednji kriterij:

  • do polne subvencije za malico so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 €,
  • do polne subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 376,05 €.

Pravila šolske prehrane OŠ Šmarjeta in komisija za prehrano

Pravila šolske prehrane OŠ Šmarjeta (marec 2013)
Spremembe Pravil šolske prehrane OŠ Šmarjeta (september 2014)
Dopolnitev 6. člena Pravil šolske prehrane
Komisija za prehrano


Cena šolske prehrane od 1. aprila 2019 dalje:

MALICA:
1.- 9. razred: 0,90 €/dan

KOSILO:
1. – 5. razred: 1,46 €/dan
6. – 9. razred: 1,75 €/dan

DNEVNA KOSILA: 1,96 €/ dan
POPOLDANSKA MALICA ZA UČENCE PB: 0,61 €/dan


Dietna prehrana

V zadnjem času so se je v Slovenskih šolah precej povečalo število otrok z dietami, ki pogosto niso medicinsko indicirane. Da bi se razmere na področju predpisovanja diet čimprej uredile, je Združenje za pediatrijo pri Slovenski zdravniški zbornici pripravilo  Priporočila za medicinsko indicirane diete.

Priporočila so dostopna tukajkjer najdete tudi obrazce za pridobitev potrdila o dieti.

V primeru, da vaš otrok potrebuje dieto, vas prosimo, da pri svojem pediatru čimprej pridobite ustrezno potrdilo, saj bomo le tako lahko otroku zagotovili ustrezno prehrano.


Spremljanje in nadzor

Šolsko leto 2020/2021

Analiza ankete o šolski prehrani 2020/2021

Šolsko leto 2018/2019

Preverjanje zadovoljstva s šolsko prehrano
POROČILO KOMISIJE ZA ŠOLSKO PREHRANO 2018-2019

Preverjanje zadovoljstva z dejavnostmi, ki spodbujajo zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja
Rezultati ankete za starše in učence


Šolsko leto 2017/2018

preverjanje zadovoljstva s šolsko prehrano
Rezultati ankete o zadovoljstvu s prehrano 2017/2018