Zgodovina šole

ŠOLA VČERAJ

2015-09-09 11.28.42Leta 1856 je bila v Šmarjeti ustanovljena enorazredna ljudska šola. Šola ni imela lastnega poslopja, zato se je poučevalo v hiši Florijana Darovica.
Prvo šolsko poslopje je bilo kupljeno in predelano leta 1867. Zaradi prostorske stiske je bila šola večkrat razširjena. Pouk so imeli tudi v drugih hišah. Leta 1913 so se zaradi slabih higienskih razmer odločili za zidavo nove šole, vendar do tega zaradi vojne ni prišlo. V letu 1927 so zaradi stiske učence iz Zaloga prešolali v šolo v Škocjanu.
Tudi po končani vojni se razmere niso izboljšale. Odprli so dodatne oddelke in podružnične šole. Nekateri učenci so bili prešolani v druge šole. Za gradnjo nove šole so ponovno odločili 1939 leta, ko so šolo zaradi slabih razmer skoraj zaprli. Načrte je ponovno prekrižala vojna.
Leta 1941 so bili nekaj časa v šoli italijanski vojaki. Med vojno je pouk bil večkrat prekinjen. Na šoli je poučeval italijanski učitelj, vendar je bil šolski obisk zelo slab.
Po osvoboditvi je bila uvedena sedemletna šolska obveznost, kar je še dodatno povečalo prostorsko stisko in poslabšalo pogoje v šoli. Leta 1946 je bila šola pscan0002recej poškodovana v požaru, ki je uničil več gospodarskih poslopij in eno stanovanjsko hišo.
Novo šolo, za katero so se prizadevali številni učitelji, ravnatelji in krajani, je bila zgrajena in odprta leta 1970. Končno podobo je šola dobila leta 1990, ko je bil zgrajen vrtec ter leta 2003, ko se je vrtec nadgradil.


ŠOLA DANES

Osnovna šola Šmarjeta ima med slovenskimi šolami gotovo eno najlepših naravnih leg. Stoji na griču, obdana na eni strani z gozdom, na drugi pa z zasanjano dolenjsko pokrajino,  ki človeka pomirja, hkrati pa mu buri ustvarjalno domišljijo.

IMG_7114Zato ni prav nič čudno, da je sestavni del šole tri hektarje velik arboretum, zanimiva mlaka, vremenska opazovalnica, vrt,  nasad gorskih javorjev, gozdna hišica in raziskovalno zanimivi gozdni učni poti. Šolo obiskujeta 302 učenca, v vrtcu pa je še dodatnih 177 malčkov. Za kvalitetno in ubrano pedagoško delo skrbi 27 učiteljev in 22 vzgojiteljic in pomočnic. Slovenski javnosti smo se predstavili na Dnevih slovenskega izobraževanja in z odmevnimi kvalitetnimi raziskovalnimi nalogami iz turizma, zgodovine našega kraja.
Že nekaj let zapored kar 9 odstotkov naših učencev, ki zaključujejo šolanje, dobi Zoisovo štipendijo.
Naš ideal je šola, ki pomaga vsakemu učencu in učitelju razvozlati zapletenost hotenj, čustev, želja, doživljati lepoto v glasbi, literaturi, v naravi, ljudeh in hkrati gradi pozitivno naravnanost in optimizem do samoizobraževanja in komunikacije do vseh in vsakogar.


ŠOLA JUTRI

V prihodnosti želimo razširiti raznovrstnost pobud, izboljšati bivalne pogoje, skrbeti za zdravo prehrano, poiskati vzgledne osebe med starši otrok, ki bodo pomagali drugim. Aktivno se želimo vključevati v zdrave odnose med ljudmi, v okolju, med učenci in učitelji. Skrbeti želimo za zdravo prehrano. Še uspešneje želimo sodelovati z zobozdravstveno in šolsko ambulanto. Zdravstvena vzgoja in izobraževanje morata v bližnji prihodnosti zagotoviti uresničevanje naših zastavljenih ciljev. Pozitivne premike želimo doseči na področju zdrave prehrane in zdravega življenja nasploh. Izkoristiti želimo naravne danosti toplih termalnih vrelcev. S takšno usmeritvijo se strinja večina delavcev šole in vrtca. Izvajanje projekta bo podprl Svet krajevne skupnosti in starši otrok. Veliko lepega in koristnega za zdravje že imamo. Vse to je potrebno močneje povezati in predstavljati. Menimo, da nam izobraževanje in izvajanje projekta zdrave šole ne bo jemalo preveč časa. Še naprej bomo aktivno sodelovali tudi v projektu EKO šole, v katerem aktivno sodelujemo že od 25. junija 1997. Kot vzgojno izobraževalni center (VIC) za okoljsko vzgojo bomo razširili že obstoječe naprave in obogatili orodje in navade iz naše dediščine. Skrbeli bomo za čist in urejen šolski okoliš. Uredili bomo gozdno učno pot. Še naprej bomo skrbeli za živali, ki domujejo v šolskem hlevčku in za naš mali ribnik (šolsko mlako).