Svet staršev

Svet staršev 2023/2024 sestavljajo:

Predstavniki staršev vrtca:

Ribice – Maja Cvetan (namestnica Franja Škoda)
Sovice – Katja Čerpnjak (namestnica Sabina Barič)
Zmajčki – Barbara Peterlin (namesnica Nataša Bevec)
Čebelice – Tanja Mlakar (namestnica Ksenija Salmič)
Mravljice – Katja Metelko (namestnica Tea Tomažin)
Lisičke – Vanja Miklavčič (namestnica Maja Kos)
Polžki – Matic Vaupič (namestnik Peter Toš)
Račke – Anka Kralj (namestnik Matej Gašperič)
Gosenice – Klara Zajc (namestnica Simona Robek)
Želvice – Anja Mervar (namestnica Karin Dular)

predstavniki staršev šole:

1. a – Miha Macedoni (namestnik Uroš Oven)
1. b – Lucija Galič (namestnica Lea Vovko)
2. a – Damjan Cvetan (namestnik Blaž Černe)
2. b – Dragana Stanojević (namestnica Erika Petrovčič)
3. a – Sandra Hiti (namestnica Valentina Dervarič)
3. b – Nuška Robek (namestnica Dijana Rajakovič)
4. a – Tamara Grm (namestnica Petra Kirn)
4. b – Silvija Zoran (namestnica Sanja Babič)
5. a – Natalija Škrbina Zajc (namestnica Branka Hribar Gorenc)
5. b – Jasmina Novak (namestnica Tina Cimerman)
6. a – Barbara Pirkovič Ćirić (namestnica Damjana Mrgole Lindič)
6. b – Maja Judež (namestnik Emir Šoštarec)
7. a – Klavdija Medved (namestnik Janez Pirc)
7. b – Matjaž Sinur (namestnica Janja Gazvoda)
8. a – Alenka Kovačič (namestnica Marjetka Lindič)
8. b – Damjana Vaupotič (namestnica Polona Pekolj)
9. a – Nela Papež (namestnica Polonca Sinur)
9. b – Anita Višček (namestnica Alenka Jeglič)

Predsednik sveta staršev: Anja Mervar
Namestnik predsednika: Jasmina Novak

Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Šmarjeta (datum objave: 9. junij 2017)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta staršev OŠ Šmarjeta

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV