PROJEKTI

Posodobitev računalniških omrežij na VIZ
IR optika 2
Zdrav življenjski slog
Popestrimo šolo
Comenius (2009-2011) – Our tale heroes are meeting in Europe
Comenius (2012-2014) – See, taste, hear – that is our land
Erasmus plus (2014-2016) – Try walking in my shoes
Erasmus plus (2015-2017) – Read to succeed

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.