IZBIRNI PREDMETI – ponudba za šolsko leto 2024/2025

4. DO 6.  RAZRED   Predstavitev predmetov Učni načrt Prijava (*NIP)
7. DO 9. RAZRED   Predstavitev predmetov Učni načrt Prijava (**OIP in *NIP)

* neobvezni izbirni predmet
** obvezni izbirni predmet

Video navodila:
Kako, kot starš, pridobim svoje prijavne podatke?
Oddaja obveznih izbirnih predmetov v eAsistentu za starše
Oddaja neobveznih izbirnih predmetov v eAsistentu za starše