Šolski prevozi

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA IN KOMBIJA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Učenci se v šolo in iz nje vozijo s šolskim avtobusom, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole (1. alineja 56. člena Zakona o osnovni šoli – ZOsn) ali s šolskim kombijem.

ŠOLSKI AVTOBUS

ZJUTRAJ V ŠOLO

JUŽNI KROG

6.55  z začetne postaje Žaloviče – Šmarješke Toplice (zgornje) – Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola (7.25)

7.40  z začetne postaje Dol. Kronovo – Družinska vas (spodnja) – Draga – Bela Cerkev – Sela – Gradenje – Družinska vas (zgornja) – Šmarj. Toplice – šola (8.00)

8.05  Družinska vas (zgornja) – Šmarješke Toplice – Brezovica – šola  (8.15)

SEVERNI KROG

6.15  z začetne postaje Orešje Vinica Zalog Zbure Zaboršt Dol Radovlja (Zagorica) nazaj v šolo (6.45)

Opomba: Varstvo vozačev je v času od 6.45 do 7.30 v jedilnici. Učenci so dolžni biti v varstvu. Po 7.30 učence, ki nimajo dejavnosti, prevzamejo dežurni učitelji. Učenci upoštevajo njihova navodila.

POPOLDNE DOMOV

JUŽNI KROG

13.15 šola Brezovica Šmarješke Toplice (Prinovec) Dolenje Kronovo
13.25
  šola Družinska vas (spodnja) Draga Bela Cerkev Sela Gradenje Družinska vas (zgornja) Žaloviče
14.55
  šola Brezovica Šmarješke Toplice (Prinovec) Dol. Kronovo Družinska vas (spodnja) Draga Bela Cerkev Sela Gradenje Družinska vas (zgornja) Žaloviče

SEVERNI KROG

14.05  šola Šmarjeta Orešje Vinica Zalog Zbure Zaboršt Čelevec Dol Klevevž Radovlja
15.25  šola Šmarjeta Orešje Vinica Zalog Zbure Zaboršt Radovlja Čelevec Dol


ŠOLSKI KOMBI

PREVOZI S ŠOLSKIM KOMBIJEM – SPREMEMBA

V ŠOLO

6.20  Gomila – Hrib – Vinji Vrh – šola
6.45  Čelevec – Stara vas – Male Poljane – Klenovik – šola
7.10  Sela – Radovlja – šola
7.20  Gorenja vas – Koglo – šola
7.30  Radovlja – Gorenja vas – šola

DOMOV

13.20  šola – Radovlja – Gorenja vas – šola
14.00  šola – Klenovik – Male Poljane – Stara vas – šola
14.20  šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola
14.50  šola – Vinji Vrh – šola
15.10  šola – Radovlja – Sela – Gorenja vas – šola 

STARŠEVSKI PREVOZ

Pri lastnem prevozu otrok v šolo in domov (ter kamorkoli), upoštevajte Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in priporočila Policije.