Varovanje osebnih podatkov

Na podlagi 37. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) je za pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov za OŠ Šmarjeta in OŠ Šmarjeta – Vrtec Sonček imenovan

DRAGAN JOVIĆ
Kontakt: pooblascenec.vop@os-smarjeta.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na neodvisen način pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s pravili Splošne uredbe ter predpisov, ki urejajo obdelavo in varstvo osebnih podatkov. Njena naloga je tudi odgovarjanje na zahtevke posameznikov v zvezi z obdelavami njihovih podatkov ter vzdrževanje določene komunikacije z državnim nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov (informacijski pooblaščenec). 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike