Shema šolskega sadja

Šolska shema, ki se izvaja od leta 2017, je ukrep skupne kmetijske politike EU in združuje shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka. Nje namen je spodbuditi otroke k bolj pogostemu uživanju sadja in zelenjave ter mleka. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Evropska unija je zaradi tega državam članicam namenila finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave ter mleka. Našim učencem bosta tako kot že običajno dvakrat tedensko v posebej urejenem kotičku v jedilnici na voljo dodatno sadje in zelenjava iz integrirane in ekološke pridelave. Od letošnjega šolskega leta pa bomo enkrat tedensko šolsko malico popestrili z mlekom in mlečnimi izdelki iz šolske sheme. V ta namen se bomo povezali z okoliškimi pridelovalci sadja in zelenjave ter mleka.

Vsakodnevna ponudba sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov bo tako še pestrejša.

Pripravili bomo tudi različne spremljevalne dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji prepoznavnosti projekta:

  • razredne ure na temo zdrave in uravnotežene prehrane,
  • delavnice, kjer bomo pripravljali različne zelenjavne, sadne jedi in mlečne jedi,
  • dnevi s posebnimi vsebinami na temo zdrave prehrane,
  • delo na šolskem vrtu .

Prepričani smo, da z vključitvijo v projekt pripomoremo k oblikovanju bolj zdravih življenjskih navad in k odgovorni skrbi za lastno zdravje.

Več o shemi šolskega sadja, zelenjave in sadja si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/